artykuł nr 6

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków okw

artykuł nr 7

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

artykuł nr 8

Informacja o udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

artykuł nr 9

Zgoda na sporządzenie aktu pełnomocnictwa

artykuł nr 10

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa