artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2015 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji

Treść zarządzenia w załączniku

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na stanowisko Kierownika GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2015111 KB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 grudnia 2015 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu WspółpracySamorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2015319 KB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 11 grudnia 2015 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2015179 KB