artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2016108 KB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 19 grudnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2016123 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 19 grudnia 2016 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na stanowisko referent ds. finansowo -księgowych oświaty w Urzędzie Gminy Lipie

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 8 grudnia 2016 r.w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Lipie i jej jednostkachbudżetowych

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2016606 KB