artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 21 grudnia 2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedażyautobusu SETRA S 215 UL

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2017303 KB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 grudnia 2017 r.w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2017652 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2017132 KB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lipiu na rok szkolny 2017/2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.80.201792 KB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2017192 KB