artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2021 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2021135 KB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2021 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki STAR - A 200

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2021260 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2021 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2021203 KB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2021 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2021144 KB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2021 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2021 173 KB