artykuł nr 1

skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca: Izabela Konc

Członkowie:

Ryszard Kotala

Ewa Kuc

Alicja Podgórska

Piotr Woźniak