artykuł nr 1

skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodniczący: Krzysztof Szczepaniak

Członkowie:

Mirosław Klimaszewski

Jacek Majchrzak

Dawid Pawelec

Alicja Podgórska