artykuł nr 1

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący: Jacek Majchrzak

Członkowie:

Maria Gworys

Zbigniew Kilan

Mirosław Klimaszewski

Janusz Mączka