artykuł nr 1

skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

Przewodniczący: Piotr Woźniak

Członkowie:

Andrzej Kilan

Izabela Konc

Janusz Mączka

Krzysztof Szczepaniak

Mariusz Widera