artykuł nr 1

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

obrazek