artykuł nr 1

Zarządzenie NR 0050.71.2011 z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 2

Zarządzenie NR 0050.128.2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku 

artykuł nr 3

Zarządzenie NR 0050.127.2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku 

artykuł nr 4

Zarządzenie NR 0050.119.2011 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Służby Przygotowawczej Urzędnika Samorządowego

Treść zarządzenia w załączniku 

artykuł nr 5

Zarządzenie NR 0050.114.2011 z dnia 6 grudnia 2011 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia programu edukacyjnego na lata 2012-2014 Upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipie

Treść zarządzenia w załączniku