artykuł nr 1

Zarządzenie NR 0050.3.2012 z dnia 5 stycznia 2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa i planu dochodów gminy w związku z realizacją zadań zleconych na rok 2012

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 2

Zarządzenie NR 0050.2.2012 z dnia 5 stycznia 2011 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 3

Zarządzenie NR 0050.1.2012 z dnia 2 stycznia 2011 w sprawie wykorzystania narzędzi informatycznych w tradycyjnym systemie obiegu dokumentów

Treść zarządzenia w załącznikach