artykuł nr 1

Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

artykuł nr 2

Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

artykuł nr 3

Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 4

Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 5

Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Treść ogłoszenia w załącznikach