artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.51.2013 Wójta Gminy Lipie z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.51.201360 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.50.2013 Wójta Gminy Lipie z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: opracowania " Dokumentacji planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznychurządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnychdla gminy Lipie"

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.50.201368 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.49.2013 Wójta Gminy Lipie z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.49.2013174 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.48.2013 Wójta Gminy Lipie z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Lipie przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.48.2013114 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0050.47.2013 Wójta Gminy Lipie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.47.201363 KB