artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.90.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 31 grudnia 2014 r.w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.90.201487 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.89.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 31 grudnia 2014 r.w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.89.201488 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.88.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2014 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji

Treść zarządzeniaw załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.88.201488 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.87.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 12 grudnia 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.87.2014121 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0050.86.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 12 grudnia 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.86.2014110 KB