artykuł nr 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Lipie za rok 2020

Załączniki:
AnalizaMB
artykuł nr 2

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Lipie za rok 2019

Załączniki:
analiza - korekta956 KB
Analiza959 KB
artykuł nr 3

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Lipie za rok 2018

artykuł nr 4

Zawiadomienie skierowane do przedsiębiorców dotyczące składania wniosków o wpis do "Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami"

Załączniki:
Załącznik599 KB
artykuł nr 5

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017