artykuł nr 6

Budżet 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/8/2014MB
artykuł nr 7

Budżet 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XLIII/389/2013MB
artykuł nr 8

Budżet 2013

Treść budżetu w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIV/289/2012MB
artykuł nr 9

Budżet 2012

Treśc budżetu w załącznikach

artykuł nr 10

Budżet 2011

Treśc budżetu w załącznikach