artykuł nr 1

Opłata reklamowa

Na terenie Gminy Lipie nie wprowadzono opłaty reklamowej od umieszczanych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych