artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe - za rok 2016

Treść uchwały w załączniku