artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXIX/211/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustaleniamaksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych wszkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/211/2016289 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXIX/210/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie na lata 2017 - 2020 zuwzględnieniem perspektywy do roku 2024" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowiskoProgramu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywydo roku 2024"

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXIX/209/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/209/2016877 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXIX/208/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/208/2016MB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXIX/207/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/207/2016925 KB