artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLI/306/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Albertów

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/306/2017733 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XLI/305/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lindów

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/305/2017728 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XLI/304/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/304/2017887 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XLI/303/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/205/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na 2017 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/303/2017391 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XLI/302/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Lindowie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/302/2017104 KB