artykuł nr 1

UCHWAŁA NR L/373/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 12 października 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR L/373/2018259 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR L/372/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 12 października 2018 r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XLIX/371/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, na okres do 3 lat, dotyczącej lokalu użytkowego w Parzymiechach

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/371/2018100 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XLIX/370/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/370/2018251 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XLIX/369/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/369/2018121 KB