artykuł nr 1

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Parzymiechy

Załączniki:
uchwała nr XXXVII/265/2017MB