artykuł nr 1

UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi orazstawki za pojemnik o określonej pojemności

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/27/201898 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowęprzydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/26/2018201 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłekw szkole i w domu” na lata 2019-2023

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/25/2018176 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR III/24/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formieświadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasadzwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktówżywnościowych

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/24/201897 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR III/23/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2019

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/23/2018949 KB