artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XVI/106/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Załączniki:
UCHWAŁA NR XVI/106/201999 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XVI/105/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2020

Załączniki:
UCHWAŁA NR XVI/105/2019MB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XVI/104/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Załączniki:
UCHWAŁA NR XVI/104/2019MB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XVI/103/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Załączniki:
UCHWAŁA NR XVI/103/2019131 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XVI/102/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR XVI/102/2019 MB
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021