artykuł nr 1

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

artykuł nr 2

Rachunek zysków i strat jednostki

artykuł nr 3

Informacja dodatkowa

artykuł nr 4

Bilans jednostki budżetowej

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019