artykuł nr 1

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych w 2024r.

artykuł nr 2

Harmonogram wywozu odpadów dla miejsc użyteczności publicznej z terenu gminy Lipie

artykuł nr 3

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z posesji niezamieszkałych z terenu Gminy Lipie na rok 2024

artykuł nr 4

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z posesji niezamieszkałych z terenu Gminy Lipie na rok 2023

artykuł nr 5

Harmonogram wywozu odpadów dla miejsc użyteczności publicznej z terenu gminy Lipie