artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie na lata2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

artykuł nr 2

Program ochrony środowiska dla Gminy Lipie.