artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXIII/208/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIII/208/2021 172 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXXII/207/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Parzymiechy

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXII/207/2021346 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXXII/206/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXII/206/2021640 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXXII/205/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXII/205/2021212 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXXII/204/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXII/204/2021267 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021