artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXX/191/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXX/191/2021173 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXX/190/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXX/190/2021254 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXX/189/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 - 2023

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXX/189/2021480 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXX/188/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2023

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXX/188/2021MB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXX/187/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXX/187/2021176 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021