artykuł nr 1

Bilans jednostki budżetowej

Załączniki:
Bilans - Gmina167 KB
Bilans - Urząd Gminy163 KB
artykuł nr 2

Informacja dodatkowa

artykuł nr 3

Rachunek zysków i strat

artykuł nr 4

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020