artykuł nr 1

Spotkanie informacyjne w sprawie dofinansowania na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych

W dniu 17 marca 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie zamiaru pozyskania przez Gminę Lipie w ramach klastra Energii Powiatu Kłobuckiego dofinansowania na zakup i montaż Odnawialnych źródeł Energii dla gospodarstw domowych.
Aby przystąpić do projektu należy:
1. Podpisać w terminie do 31.03.2022r. w Urzędzie gminy Lipie ul. Częstochowska 29 umowę z gminą na zakup, montaż oraz dofinansowanie instalacji OZE. Umowy będą przygotowywane na podstawie złożonej w urzędzie gminy deklaracji (w załączeniu)
2. Wykonać inspekcję techniczną dotyczącą montażu OZE w budynku (usługa odpłatna)

Ofertę w sprawie wykonania inspekcji w budynku w trakcie spotkania przedłożyła firma DOEKO GROUP sp. z o.o. (koordynator klastra Energii). Wzór umowy z firmą  i ankiety do umowy w załącznikach. Podpisane jednostronnie przez firmę umowy znajdują się w urzędzie gminy Lipie. Osoby zainteresowane podpisaniem umowy z DOEKO GROUP sp. z o.o. mogą się zgłosić do 7 kwietnia 2022r. do urzędu gminy Lipie w celu podpisania umowy z tą firmą.

artykuł nr 2

Gmina Lipie w Klastrze Energii Powiatu Kłobuckiego

22 grudnia 2021r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku podpisano porozumienie o utworzeniu Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego.

Członkami Założycielami Klastra są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu kłobuckiego:  9 gmin oraz powiat Kłobucki. Prócz jednostek samorządu terytorialnego stronami porozumienia są Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (Lider Klastra) oraz  Koordynator klastra firma DOEKO Group Sp. z o.o. z miejscowości Węgrzce w woj. śląskim.

Misją utworzonego Klastra jest współpraca inwestycyjna, naukowa i badawcza prowadząca do rozwoju nowoczesnej, efektywnej, zdywersyfikowanej, niskoemisyjnej lokalnej gospodarki energetycznej, poprawa lokalnego i subregionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energi.

Strona internetowa klastra

https://www.subregion-polnocny.pl/klastry/