artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LXXII/476/2023 RADY GMINY LIPIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Załączniki:
UCHWAŁA NR LXXII/476/2023442 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR LXXII/475/2023 RADY GMINY LIPIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXI/458/2023 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Załączniki:
UCHWAŁA NR LXXII/475/2023208 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR LXXII/474/2023 RADY GMINY LIPIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lipie, na rzecz ich użytkowników wieczystych, w ramach realizacji roszczenia

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR LXXII/473/2023 RADY GMINY LIPIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Załączniki:
UCHWAŁA NR LXXII/473/2023208 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR LXXII/472/2023 RADY GMINY LIPIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 w Gminie Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR LXXII/472/2023454 KB