artykuł nr 1

Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami - obowiązująca od 1 lipca 2019 r.

Treść deklaracji w załączniku 

artykuł nr 2

Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami- obowiązująca od 1 lipca 2019 r.

Treść informacji w załączniku 

artykuł nr 3

Formularz informacji w sprawie podatku leśnego

Treść formularza w załączniku

Załączniki:
Załącznik213 KB
artykuł nr 4

Stawki podatku leśnego

Wyokość stawek w załączniku

Załączniki:
Informacja104 KB
artykuł nr 5

Informacja w sprawie podatku leśnego - obowiązująca do 30 czerwca 2019 r.

 

Treśc informacji w załączniku 

Załączniki:
Załącznik209 KB