artykuł nr 6

Informacja dotycząca unieważniania dowodu osobistego

Treść informacji w załączniku
Załączniki:
Załącznik104 KB
artykuł nr 7

Informacja o projekcie "AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE LIPIE"

Treść informacji w załączniku
Załączniki:
Informacja30 KB
artykuł nr 8

Informacja o projekcie "AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE LIPIE"

Treść informacji w załączniku
Załączniki:
Informacja 28 KB
artykuł nr 9

Informacja na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne)

Treść informacji w załączniku
artykuł nr 10

Projekt "Aktywna Integracja w Gminie Lipie"

Informacja o projekcie w załączeniu
Załączniki:
Informacja o projekcie28 KB