artykuł nr 11

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminy przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

Treść informacji w załączniku
artykuł nr 12

Zapraszamy do Centrum kształcenia na odległość na wsiach

Treść zaproszenia w załączniku
Załączniki:
Załącznik35 KB
artykuł nr 13

Wymiana dowodów osobistych

Treść zawiadomienia w załączniku
artykuł nr 14

Informacja nt. Budowy kanalizacji w Lipiu et.II

Załączniki:
Załącznik109 KB
artykuł nr 15

Zmiana ustawy o opłacie skarbowej

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej   (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635) od dnia 1 stycznia 2007 roku zapłatę opłaty skarbowej za czynności wymienione w cytowanej ustawie dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Lipie,  ul. Częstochowska 29 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Lipie: Bank Spółdzielczy Krzepice O/Lipie 93 8250  1026 2102 0000 0026 0001.