artykuł nr 1

Informacja o stanie Mienia Komunalnego za 2003 rok

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego za rok 2003 i zamierzenia z zakresu gospodarowania gruntami mienia komunalnego gminy na rok 2004.

 

 

  Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego, zawierającą w swej treści następujące dane:

  1. Opis mienia komunalnego według stanu na dzień 15 listopada 2003 roku został opracowany w zestawieniu tabelarycznym wraz ze szczegółowym wykazem mienia komunalnego. Dokumenty te stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

  1. Dane o zmianach mienia komunalnego od dnia 31.10.2002 roku przedstawiają się następująco:

W roku 2003 zaplanowano przychody ze sprzedaży czterech lokali mieszkalnych oraz nieruchomości mienia komunalnego na kwotę 200.000 zł, a wykonano je w wysokości 13.728 zł

Kwota ta została uzyskana ze sprzedaży bezprzetargowej jednego lokalu mieszkalnego (sfinalizowanej spisanym Aktem Notarialnym w miesiącu grudniu). Uzyskano również dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7.300 zł

Ponadto w roku 2003 planowana do sprzedaży nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Parzymiechy mimo ogłoszonego i przeprowadzonego I przetargu nieorganiczonego nie doszła do skutku wobec braku zainteresowania.

 

  1. Zamierzenia w zakresie gospodarki gruntami zaplanowane na 2004 rok.

W 2004 roku planuje się sprzedać na rzecz dotychczasowych najemców trzy lokale mieszkalne w Domu Nauczyciela w Parzymiechach.

Ponadto zostanie przeprowadzony II przetarg nieograniczony na nieruchomość zabudowaną, położoną w miejscowości Parzymiechy oznaczonej nr działki 332/1 (szkoła podstawowa).

Do przetargu nieograniczonego został przygotowany lokal mieszkalny w miejscowości Lindów.

Na 2004 rok zaplanowano wykup gruntów zajętych pod ujęcie wody w miejscowości Parzymiechy.

Gmina kontynuować będzie regulowanie stanów prawnych dróg gminnych oraz gruntów zajętych pod strażnice OSP.

Grunty będące w dzierżawie lub użytkowaniu pozostają nadal w tej firmie zagospodarowania.

 

Po stronie dochodów planowana jest kwota wynosząca 79.600 zł na którą składają się wpływy ze sprzedaży nieruchomości lokalowych, działek rolnych, czynszów dzierżawnych oraz opłat za wieczyste użytkowanie.

 

Ewentualne zwiększenie dochodów zostanie wprowadzone do budżetu zmianami w ciągu roku.

 

Wydatki zaplanowane na rok 2004 stanowią kwotę 42.000 zł i pokrywane z niej będą koszty pomiarów geodezyjnych, wyceny nieruchomości, wyrysy geodezyjne, opłaty notarialne, zaplanowane wykupy gruntów i regulacje ksiąg wieczystych orasz remonty budynków komunalnych.


 

 

Załącznik Nr 1

WYKAZ  MIENIA  KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 15 listopada 2003 roku

 

G R U N T Y: podgrupa 00

 

Lp

Miejsce położenia

Nr działki

Powierzchni

w ha

Tytuł własności

Wycena nieruchomości

 

1.

Parzymiechy

333/7

3,5121

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/14/91

210.726,00

 

2.

Zbrojewsko

104/2

104/3

0,0319

0,0374

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/19/91

1.276,00

1.496,00

 

3.

Zbrojewsko

106/4

0,7289

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/9/91

90.558,00

 

4.

Parzymiechy

331

3,9344

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/7/91

236.064,00

 

5.

Parzymiechy

333/5

0,0752

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI//17/91

4.512,00

 

6.

Lipie

229/9

229/10

229/11

0,0741

0,2050

0,1834

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/11/91

4.446,00

12.300,00

11.004,00

 

7.

Lipie

229/5

0,8738

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/6/91

52.428,00

 

8.

Lipie

260/1

0,9244

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/4/91

36.976,00

 

9.

Danków

2196

2197

2198

2195

0,3660

0,2120

0,1690

0,2450

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/2/91

14.640,00

8.480,00

6.760,00

9.800,00

 

10.

Lipie

231/10

0,9802

Dec. Nr GKG. 7228/A/LI/3/91/92

58.812,00

 

11.

Lipie

185/15

0,2190

Dec. Nr GKG. 7228/A/LI/6/92

17.520,00

 

12.

Danków

788/1

788/2

792

1408

1905

1907

1908

1975

0,0280

0,0130

0,0290

0,8020

0,2220

0,0130

0,1190

0,2960

Dec. Nr GKG. 7228/A/LI/3/93

1.120,00

520,00

1.160,00

32.080,00

8.880,00

520,00

4.760,00

11.840,00

 

13.

Natolin

76

0,5414

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/2/94

32.484,00

 

14.

Lipie

304/2

0,4049

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/4/94

24.294,00

 

15.

Danków

2127/4

0,9929

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/6/94

59.574,00

 

16.

Lipie

185/7

185/8

0,4402

0,3012

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/3/95

26.412,00

18.072,00

 

17.

Danków

2170/2

0,1743

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/4/95

6.972,00

 

18.

Lindów

76/14

76/15

0,2293

Akt Notarialny Rep. A Nr 668/93

1.500,00

 

19.

Lindów

78/9

78/13

0,0359

0,0107

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/12/91

2.154,00

642,00

 

20.

Lindów

78/14

0,0975

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/5/95

5.850,00

 

21.

Lipie

208

695

0,0813

0,0626

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/6/95

4.878,00

3.756,00

 

22.

Zimnowoda

249/1

249/2

0,4067

0,7889

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/7/95

24.402,00

47.334,00

 

23.

Albertów

148

0,2570

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/2/96

10.280,00

 

24.

Parzymiechy

332/1

332/2

477/1

477/3

477/4

333/10

1,1531

1,3118

0,1640

0,2323

0,0059

1,0092

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/3/96

46.144,00

52.488,00

6.560,00

9.292,00

168,00

40.368,00

 

25.

Kleśniska

292

0,3952

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/4/96

15.808,00

 

26.

Natolin

130/1

1,0534

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/5/96

42.136,00

 

27.

Grabarze

383

387

421

0,5750

0,0180

0,0160

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/6/96

23.000,00

720,00

640,00

 

28.

Zimnowoda

210

211

0,2585

0,4627

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/7/96

10.340,00

18.508,00

 

29.

Stanisławów

60

0,1850

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/8/96

7.400,00

 

30.

Parzymiechy

334

333/16

0,5870

0,1180

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/18/91

35.220,00

7.080,00

 

31.

Lipie

229/12

0,0117

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/11/91

491,40

 

32.

Danków

1914/1

1914/2

1914/3

0,0444

0,1856

0,0450

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/3/93

7.150,00

 

33.

Julianów

17/2

0,0366

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/3/94

1.244,40

 

34.

Wapiennik

53/2

52/4

0,0899

0,0228

Akt Notarialny Rep. A Nr 720/92

3.596,00

912,00

 

35.

Lipie

183/1

0,7266

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/20/91

21.071,40

 

36.

Lipie

185/11

185/12

185/13

0,5378

0,1185

0,2760

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/2/95

13.982,80

3.081,00

7.452,00

 

37.

Lipie

231/5

0,2537

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/5/94

6.596,20

 

38.

Parzymiechy

333/3

0,1361

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/16/91

5.171,80

 

39.

Danków

2155/1

0,8459

Akt Notarialny Rep. A Nr 5286

50.754,00

 

40.

Rozalin

29

0,9960

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/4/97

120.000,00

 

41.

Parzymiechy

657

1,0172

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/3/97

250.000,00

 

42.

Lipie

71

0,9693

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/2/97

120.000,00

 

43.

Lipie

180

0,8965

Dec. Nr GKG. IV. 7228/LI/2/98

69.428,00

 

44.

Zimnowoda

772

1,5895

Dec. Nr GKG.  7228/LI/3/98

111.303,12

 

45.

Stanisławów

284

0,8010

Dec. Nr GKG.  7228/LI/4/98

104.000,00

 

46.

Rębielice Szlacheckie

1472

3,0120

Dec. Nr AG/C.VI-3/7/7228/LI/2/99

180.720,00

 

47.

Troniny

27

75/2

76

78

79

80

1,450

0,7628

4,6590

0,2830

0,8990

0,2400

Dec. Nr AG/C.VI-3/7/7228/LI/2/99

84.900,00

45.768,00

279.540,00

16.980,00

53.940,00

14.400,00

 

48.

Lipie

925

930

0,3620

0,2992

Akt Notarialny Rep. A Nr 5708/2001

2.534,40

2.094,00

 

49.

Lipie

926

0,3350

Akt Notarialny Rep. A Nr 5692/2001

2.345,00

 

50.

Lipie

927

0,3265

Akt Notarialny Rep. A Nr 5704/2001

2.285,50

 

51.

Lipie

928

0,3367

Akt Notarialny Rep. A Nr 5709/2001

2.356,90

 

52.

Lipie

931

0,2980

Akt Notarialny Rep. A Nr 5700/2001

2.086,00

 

53.

Lipie

932

0,3045

Akt Notarialny Rep. A Nr 5696/2001

2.131,50

 

54.

Lipie

1078/1

1078/4

1078/5

1078/6

1078/7

1078/8

1078/9

1078/10

1078/11

1078/12

0,3703

0,0330

0,0081

0,0042

0,0054

0,0012

0,0051

0,2722

0,2327

0,4790

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/13/91

13.331,53

1.188,07

291,62

151,21

194,41

43,20

183,61

9.799,74

8.377,66

17.244,95

 

55.

Albertów

243/4

0,2749

Akt Notarialny Rep. A Nr 5729/2001

17.500,00

 

56.

Lipie

302/1

302/2

302/3

0,0180

0,1585

2,7290

Dec. Nr GKG. IV. 7228/A/LI/1/96

720,00

6.340,00

109.160,00

 

57.

Lindów

98/6

98/7

98/8

98/9

98/4

98/5

0,0088

0,0262

0,0150

0,9301

0,2171

1,9068

Dec. Nr GKG. 7228/A/LI/9/96

352,00

1.048,00

600,00

37.204,00

8.684,00

76.272,00

 

58.

Lipie

261/1

261/3

0,0765

0,6009

Dec. Nr GN/C. VI-3/7/7728/LI/2/00

5.000,00

 

59.

Troniny

101/21

0,1260

 

3.150,00

 

60.

Lipie

929

0,3170

 

2.825,00

 

 

R A Z E M     3.331.130,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

WYKAZ  MIENIA  KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 15 listopada 2003 roku

B U D Y N K I:  grupa 1

 

Lp

Położenie budynków

Nr działki

Rodzaj  budynków

Wycena

 

1.

Zbrojewsko

106/4

budynek mieszkalny z poddaszem użytkowym

32.350,00

 

2.

Parzymiechy

331

budynek mieszkalny drewniany parterowy

7.450,00

 

3.

Lipie

229/11

budynek mieszkalny parterowy

budynek gospodarczy parterowy

16.176,88

2.395,33

 

4.

Lipie

229/5

budynek mieszkalny jednopiętrowy

40.909,18

 

5.

Lipie

185/15

budynek jednopiętrowy murowany

budynek gospodarczy

57.157,45

24.389,05

 

6.

Natolin

76

budynek mieszkalny

2.355,26

 

7.

Lipie

304/2

budynek jednopiętrowy murowany

budynek gospodarczy

przybudówka jednopiętrowa

171.996,22

5.018,19

44.455,73

 

8.

Lipie

208

budynek jednopiętrowy murowany

93.719,20

 

9.

Zimnowoda

249/1

budynek biurowo – magazynowy z kuźnią

budynek garażowy

13.900,00

14.400,00

 

10.

Parzymiechy

333/7

budynek warsztatowo – garażowy

budynek garażowo - socjalny

19.920,00

4.350,00

 

11.

Lipie

302/2

budynek mieszkalny jednopiętrowy

126.568,00

 

12.

Lindów

98//7, 98/8

budynek mieszkalny parterowy

22.062,00

 

13.

Parzymiechy

477/1

budynek mieszkalny jednopiętrowy

71.590,00

 

14.

Parzymiechy

332/1

budynek jednopiętrowy murowany

131.350,00

 

15.

Budynki OSP

12

 

971.911,25

 

16.

Stanisławów

 

budynek jednopiętrowy

budynek gospodarczy

70.005,98

1.358,54

 

17.

Parzymiechy

 

budynek jednopiętrowy

47.000,00

 

18.

Parzymiechy

 

budynek jednopiętrowy

28.519,53

 

 

    R A Z E M       2.021.307,79

 

 

Załącznik Nr 3

WYKAZ  MIENIA  KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 15 listopada 2003 roku

B U D Y N K I:  grupa 2

 

Lp

Miejsce położenia

Nr działki

Rodzaj  budowli

Wycena

 

1.

Lipie

229/11

ogrodzenie z siatki kopalnianej

3.475,60

 

2.

Lipie

185/15

zbiornik na nieczystości

ogrodzenie

nawierzchnia placu

7.424,95

12.461,64

17.083,07

 

3.

Lipie

304/2

ogrodzenie

10.614,14

 

4.

Danków

 

most

206.880,24

 

5.

Lipie

260/1

boisko

4.608,91

 

6.

Szyszków

 

ogrodzenie

9.564,25

 

7.

Stanisławów

 

ogrodzenie

3.575,94

 

8.

sieć wodociągowa

 

 

3.756.327,33

 

9.

Parzymiechy (Zagórze)

 

droga

70.647,60

 

10.

Rpzalin

 

droga

89.140,30

 

11

Zimnowoda (Karcze)

 

droga

111.303,12

 

12

Danków

 

droga

64.215,25

 

13

Brzózki

 

droga

15.025,96

 

14

Giętkowizna

 

droga

76.209,85

 

15.

Lipie (ul. Wiśniowa)

 

droga

69.428,62

 

16.

Zimnowoda - Kleśniska

 

droga

213.338,50

 

17

Julianów

 

droga

185.406,50

 

18.

Albertów - Chałków

 

droga

54.936,35

 

19.

Brzózki

 

droga

36.723,57

 

20

Parzymiechy(ul. Głęboka)

 

droga

87..505,94

 

21.

Szyszków

 

droga

154.475,49

 

22.

Lipie - Danków

 

chodnik

59.763,58

 

23

Troniny

 

droga

98.745,25

 

24.

Grabarze

 

droga

42.465,84

 

   

  R A Z E M        5.461.347,79

 

Załącznik Nr 4

WYKAZ  MIENIA  KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 15 listopada 2003 roku

 

 

 

NARZĘDZIE, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI: WYPOSAŻENIE

 

Grupa 8: podgrupa 80

 

1.

Sprzęt komputerowy

9 sztuk

68.993,35

2.

Kserokopiarki

2 sztuki

9.604,40

3.

Sprzęt stomatologiczny

1 sztuka

10.000,00

4.

Wiaty przystankowe (Stanisławów)

22 sztuki

76.371,10

5.

Wiata na sprzęt (Zimnowoda)

1 sztuka

11.200,00

6.

Wiata na sprzęt (Parzymiechy)

1 sztuka

7.280,00

   

  R A Z E M   183.448,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

WYKAZ  MIENIA  KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 15 listopada 2003 roku

 

 

 

ŚRODKI  TRANSPORTOWE

 

Grupa 7: podgrupa 74

 

 

 

1.

Samochody OSP

10 sztuk

133.531,47

2.

Autobus marki AUTOSAN

1 sztuka

207.400,00

   

  R A Z E M   340.931,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

WYKAZ  MIENIA  KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 15 listopada 2003 roku

 

 

 

URZĄDZENIA TECHNICZNE

 

Grupa 6: podgrupa 65 i 66

 

 

 

1.

Urządzenia techniczne OSP

4 sztuki

39.394,00

2.

Radiotelefon stacjonarny

1 sztuka

3.501,00

3.

Centrala telefoniczna

1 sztuka

5.206,40

4.

Osuszacze kondensacyjne

6 sztuk

7.137,00

   

  R A Z E M   55.238,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7

 

D O C H O D Y

z opłat za wieczyste użytkowanie i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym

 

 

Lp.

Położenia nieruchomości

Numer działki

Opłata za wieczyste użytkowanie

Opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

1.

Lipie

183/1, 185/11, 185/12, 185/13

1.365,00

-

2.

Lipie

231/5, 229/12, 1078/1, 1078/4, 1078/5

644,60

-

3.

Parzymiechy

334/4

34,30

-

4.

Lipie

261/1

150,00

-

5.

Natolin

94/3

90,00

-

6.

Parzymiechy

333/5

90,00

-

7.

Parzymiechy

334/2, 333/16

724,40

-

8.

Julianów

17/2

37,20

-

9.

Parzymiechy

333/3

155,20

-

10.

Danków

1914/2

144,80

-

11.

Lipie

1078/7, 1078/10, 1078/11

535,80

-

12.

Lipie

1078/8, 1078/9, 1078/12, 1078/6

514,00

-

13.

Parzymiechy

334/3

21,90

-

14.

Parzymiechy

334/5

23,10

--

15.

Troniny

98/4

-

7.300,00

   

  R A Z E M   4.530,30   7.300,00