artykuł nr 1

Uchwała Nr III/23/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli gminnych.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik35 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik35 B
artykuł nr 3

Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zarządzania i trybu przeprowadzania wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.

Treść uchwały w załączniku.
Załączniki:
Załącznik22 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr III/24/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik22 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr III/22/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Lipie do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kłobucku

Treść uchwały w załączeniu
Załączniki:
Załącznik22 KB
Dostępne kategorie:
I Kwartał
IV Kwartał