artykuł nr 1

Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania członków zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr VIII/43/200721 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr VIII/42/200760 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej usytuowanych w jednostkach ZOZ.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr VIII/41/200722 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej usytuowanych w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Kłobucku i Przychodni Rejonowej w Krzepicach

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr VIII/40/200722 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprwaie przekształcenia ZOZ poprzez likwidacje poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach ZOZ

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr VIII/39/200722 KB