artykuł nr 21

Uchwała Nr XIII/64/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Systemu elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego".

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIII/64/200727 KB
artykuł nr 22

Uchwała Nr XIII/63/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIII/63/200723 KB
artykuł nr 23

Uchwała Nr XIII/62/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr III/20/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007 rok.

Treść uchwały w załącznikach
artykuł nr 24

Uchwała Nr XIII/60/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipie.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIII/60/200725 KB
artykuł nr 25

Uchwała Nr XIII/59/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIII/59/200738 KB