artykuł nr 1

Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

obrazek
Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego
Informacja w załączniku
artykuł nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2006 rok

Treść informacji w załączniku