artykuł nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007 rok

Treść informacji w załączeniu
artykuł nr 2

Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

Informacja w załączniku