artykuł nr 1

Uchwała Nr XVII/94/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XVII/94/200867 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVII/97/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Treść uchwały w załączniku
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVII/96/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych

Treść uchwały w załączniku
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVII/95/208 Rady Gminy Lipie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XVII/95/2008247 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XV/93/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XV/93/200842 KB