artykuł nr 1

Uchwała Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 17 czarwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Lipie.

Treść uchwały w załączniku
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
artykuł nr 3

Uchwała Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVIII/101/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 30 kwiatnia 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku
artykuł nr 5

Uchwała Nr XVIII/100/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 30 kwiatnia 2008 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

Treść uchwały w załączniku