artykuł nr 1

Uchwała Nr XXI/110/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXI/110/200828 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXI/109/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXI/109/200829 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXI/107/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXI/107/200844 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXI/108/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 roku

Treść uchwały w załącznikach
artykuł nr 5

Uchwała nr XX/106/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Lipie

Treść uchwały w załączniku