artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVII/149/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 r. sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Lipie

Treść uchwały w załącznikach
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVII/150/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 r. sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości komunalnej

Treść uchwały w załącznikach
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVI/139/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 r. sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Kłobuckiego dotyczącego przekazania środków pieniężnych na cele remontowe budynku Warsztatów Terapi Zajęciowej w Hutce

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXVI/139/2008499 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVIII/148/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 r. sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy i Kierownika GOPS

Treśc uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/148/200831 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVII/147/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 r. sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/147/200834 KB