artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIX/159/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

 Tresć uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/159/200923 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIX/158/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 31 marca 2009 roku roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 Treść uchwały w załącznikach

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVIII/156/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia na terenie gminy Lipie opłaty targowej

 Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/156/2009420 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVIII/155/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnej

 Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/155/2009317 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVIII/154/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/154/200939 KB