artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr XXXI/169/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 czerwca 2009 roku sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVII/144/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomani na 2009 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
UCHWAŁA Nr XXXI/169/200931 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXI/170/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku do Spraw Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Częstochowie

 Treść uchwały w załączniku

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXI/168/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Danków.

 Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/168/200924 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXI/167/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

 Treść uchwały w załączeniu

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/167/200921 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXI/166/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 czerwca 2009 roku sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu

 Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/166/200924 KB