artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXV/179/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/179/2009246 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXV/183/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2009 roku. w sprawie: zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Lipie do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/183/200972 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXV/182/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Lipie

Treść uchwały w załacznikach 

Załączniki:
Załacznik551 KB
Uchwała Nr XXXV/182/2009481 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIV/178/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p. "Aktywny przedszkolak - wspomaganie rozwoju dzieci w Gminie Lipie" w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy eukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Tresć uchwały w załączniku  

Załączniki:
Załącznik746 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXXV/181/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVII/143/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Tresć uchwały w załączniku  

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXV/181/200941 KB