artykuł nr 1

Uchwala Nr XXXIX/201/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVII/143/2008/20/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwala Nr XXXIX/201/200933 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXIX/198/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXIX/197/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIX/196/2009 Rady Gminy Lipie z...

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXVIII/195/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Treść uchwały w załączniku  

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVIII/195/200940 KB