artykuł nr 1

Uchwala Nr XLI/207/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Treść uchwały w załącznikach  

artykuł nr 2

Uchwała Nr XLII/211/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 26 marca 2010 roku sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2011

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLII/211/201024 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XLI/209/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na najem nieruchomości komunalnej.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLI/209/201011 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XLI/208/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Lipie.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLI/208/201015 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XL/205/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lipie.

Treść uchwały w załącznikach